En bostad måste underhållas regelbundet, det inkluderar även taket. Man säger att medellivslängden på ett tak är från 15 till 40 år beroende på vad det är för typ av tak. Däremot kan det skilja markant i livslängden om man underhåller taket med jämna mellanrum. De typer av tak som beräknas ha lite kortare livslängd är papptak och tak i shingel.

Vad finns det för olika taktyper?
Det finns en hel del olika taktyper enligt takläggaren i stockholm. De vanligaste är mansardtak, motfallstak, sadeltak, valmat tak, cylindriskt tak och flackt tak. När man ska bygga ett hus måste man ta hänsyn till husets lutningar för att taket ska bli rätt. Således blir taktäckningsmaterialet begränsat av lutningen. Sadeltak är en av de mest förekommande taktyperna när det kommer till att bygga hus med trätakstolar.

Hur underhåller man taket?
Att underhålla taket kan man göra själv och det är en viktig faktor för att taket ska hålla sin kvalitet länge. Det finns mycket man kan göra för att underhålla taket. Att hålla det rent genom att bland annat ta rätt på barr, mossa, löv och kvistar är en bra början och också det lättaste. Förutom att hålla taket rent bör man kolla takplattorna, byta ut rostiga plåtbeslag, kontrollera rännor och lyfta på pannor för att kontrollera hur pappen under ser ut. Det är rekommenderat och nödvändigt att man kontrollerar undertaket ibland för att se att ingen fukt eller vätska läcker in.

Lägga om taket
Oavsett om man tar hand om taket eller inte är det dock lika viktigt att taket byts ut ibland. Som ovan nämnts håller taket längre om det underhålls, men det håller inte för evigt. Därför är det viktigt att lägga om taket vart 30:e till 50:e år. Man kan lägga om taket själv men det finns givetvis lite att tänka på. Att planera är viktigt och det innebär att man bör köpa in materialet i god tid innan. Visst material kan man behöva beställas hem då allt inte finns ute i butik. En annan viktig faktor man måste tänka på innan man sätter igång att lägga om taket är säkerheten. En säker byggställning bör ställas på plats innan man börjar. När man sedan kontrollerat säkerheten och fått hem allt som behövs är det dags att lägga taket.

Anlita en takläggare
Om man inte vill eller kan lägga taket själv bör man anlita en takläggare. En takläggare har både erfarenhet och utbildning inom takläggning. De är professionella och därmed kan man känna sig trygg och säker på att jobbet blir korrekt utfört. Även om takläggning är takläggarens primära uppgift kan de få göra andra saker, så som att montera eller tvätta tak.